Oldtimer motorclub
de Moltimers
  Inhoud club  |  Contact  |  Evenementen  |  Onze sponsors  |  Foto’s  |  Home  |  Info  |  Privacy verklaring
Lid van BFOV
Privacyverklaring De Moltimers gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en houdt zich daarbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Moltimers zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens, die ze bekomen via uw lidmaatschap, via deelname aan onze clubactiviteiten en dergelijke. De gevraagde gegevens worden beperkt tot die gegevens welke minimaal nodig voor het beoogde doel, zoals het bekomen van clubinformatie, het deelnemen aan de activiteiten, het bekomen van de voordelen van de overkoepelende organisatie BFOV (Belgische Federatie voor Oude Voertuigen vzw). Uw gegevens worden niet doorgeven aan andere partijen, tenzij aan de BFOV. Ook intern onder onze leden worden geen gegevens verstrekt over andere leden.
  Foto’s | Info | Lid worden |  Home
Lid van BFOV
de Moltimers Oldtimer motorclub
Privacyverklaring De Moltimers gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en houdt zich daarbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Moltimers zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens, die ze bekomen via uw lidmaatschap, via deelname aan onze clubactiviteiten en dergelijke. De gevraagde gegevens worden beperkt tot die gegevens welke minimaal nodig voor het beoogde doel, zoals het bekomen van clubinformatie, het deelnemen aan de activiteiten, het bekomen van de voordelen van de overkoepelende organisatie BFOV (Belgische Federatie voor Oude Voertuigen vzw). Uw gegevens worden niet doorgeven aan andere partijen, tenzij aan de BFOV. Ook intern onder onze leden worden geen gegevens verstrekt over andere leden.