Motorclub,ook voor oldtimers
      de Moltimers
   Contacts Evenementen  |   Foto’s  |  Inhoud  |  Privacy verklaring
Lid van Behva
Privacyverklaring De Moltimers gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en houdt zich daarbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Moltimers zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens, die ze bekomen via uw lidmaatschap, via deelname aan onze clubactiviteiten en dergelijke. De gevraagde gegevens worden beperkt tot die gegevens welke minimaal nodig voor het beoogde doel, zoals het bekomen van clubinformatie, het deelnemen aan de activiteiten, het bekomen van de voordelen van de overkoepelende organisatie  BEHVA (BElgian Historical Vehicle Association vzw) Uw gegevens worden niet doorgegeven aan andere partijen, tenzij aan de BEHVA. De clubleden delen uw gegevens slechts mits uw toestemming.
  Foto’s | Lid worden |  Home
   Contacts |  Evenementen  
Lid van BFOV
de Moltimers Motorclub,ook voor oldtimers
Privacyverklaring De Moltimers gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en houdt zich daarbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Moltimers zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens, die ze bekomen via uw lidmaatschap, via deelname aan onze clubactiviteiten en dergelijke. De gevraagde gegevens worden beperkt tot die gegevens welke minimaal nodig voor het beoogde doel, zoals het bekomen van clubinformatie, het deelnemen aan de activiteiten, het bekomen van de voordelen van de overkoepelende organisatie BEHVA (BElgian Historical Vehicle Association vzw) Uw gegevens worden niet doorgegeven aan andere partijen, tenzij aan de BEHVA. De clubleden delen uw gegevens slechts mits uw toestemming.